Giampaolo Sgura
Take The Train
Mario Sorrenti
Michael Fassbender by Bruce Weber
Spirited Away
Elizaveta Porodina
Unknown
Tangier Days
Irving Penn
Tomo Brejc